Kategorie: Aktuality

1. září 2017 na Základní škole ve Voticích

1. září 2017 na Základní škole ve Voticích.

1. září na Základní škole ve Voticích
První školní den jsme přivítali na ZŠ Votice ve čtyřech třídách 81 prvňáčků.  Třídní učitelky pí. Lucie Hájková, Hana Poskočilová, Kateřina Lenroi a Šárka Nymburská je přivítaly v pěkně vyzdobených třídách a provedly je jejich prvním dnem ve škole. Mnoho zdaru při jejich prvních krůčcích školní docházkou jim přišel popřát i pan starosta Jiří Slavík a ředitelka školy p. Zuzana Bukovská. Naši noví žáčci dostali od svých starších spolužáků na uvítanou balónek a přání, aby se jim v naší škole líbilo.
Rodičům, kteří své děti do školy v tento slavnostní den doprovodili, přejeme hodně trpělivosti, chuti do spolupráce se školou a radosti z úspěchů dětí.
                                                                      za kolektiv zaměstnanců školy,  M. Kratochvílová

print Formát pro tisk