Kategorie: Aktuality

Adaptační kurz žáků 6. tříd 2017

Adaptační kurz žáků 6. tříd 2017.

Adaptační kurz je fenomén posledních let a někteří jej odsuzují jako módní, zbytečný a příliš drahý luxus.  Ale právě kurzy uplynulých let ukazují, že tento seznamovací pobyt je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a s jejich učiteli, aby získali lepší přehled o fungování nové třídy. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích.
Do šestých tříd Základní školy a Mateřské školy ve Voticích postupují čtyři nově utvořené třídy doplněné o žáky, kteří přišli ze ZŠ Olbramovice. Až na několik z nich se adaptačního kurzu hned v prvním týdnu školy v rekreačním zařízení Mozolov zúčastnili všichni a hlavně čtyři jejich třídní učitelé. Ne všichni již třídu vedli, takže příležitost k vytvoření pozitivních vazeb ve třídě uvítali. Bohatý, různorodý a tvořivý program byl sestaven tak, aby třídní učitelé měli svou aktivní roli a stali se součástí děje, což je mnohem důležitější, než aby plnili pouze funkci dozoru.
Po přechodu z prvního stupně základní školy na druhý stupeň jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže se rozkoukat. Nově vytvářené nebo doplňované kolektivy jsou i na základních školách  dnes více vystaveny negativním vlivům společnosti jako je riziko šikany, problematika drog atd. Citlivě postavený program plný intenzivních zážitků a zábavných her s cílem stmelit kolektiv a vytvořit uvolněné klima plné důvěry je správný krok k prevenci. Taková skupina se snáze vyrovná s nástrahami moderní společnosti.
Mgr. Květa Poskočilová

print Formát pro tisk