Kategorie: Aktuality

Hmyzí hotely v ŠD

Hmyzí hotely v ŠD.

Hmyzí hotel nebo také hmyzí domeček slouží jako úkryt pro mnoho druhů užitečného hmyzu.
S dětmi z 2. ročníku, které navštěvují školní družinu, jsme společně tři takové hotely zabydleli na školní zahradě. Děti připravily různý materiál, který bude v domečku sloužit jako úkryt nebo místo, kde mohou různé druhy živočichů přivést na svět své potomstvo. Společně se tak budeme starat o rozšíření druhové pestrosti v okolí školy.
Děti se během krátkého povídání seznámily s významem hmyzu v zahradách a věřím, že i tento projekt podpoří jejich kladný vztah k okolí a ke všemu živému.
Velké poděkování patří chlapcům ze 7. D, kteří v rámci pracovních činností domečky vyčistili, opravili a natřely.
 
Anna Zamazalová

print Formát pro tisk