Kategorie: Aktuality

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady, které se uskuteční 2.12.2011 tajným hlasováním. Termín podání návrhů: do 21.11.2011 v budově ZŠ Votice k rukám pani hospodářky Zdeňky Hanibalové, členky přípravného a volebního výboru.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZŠ VOTICE

čl. 1

Podle článku III. volebního řádu Školské rady schváleného MěR Votic dne 5. 10. 2005 svolávám k volbám do školské rady oprávněné osoby:

  1. zákonné zástupce nezletilých žáků
  2. pedagogické pracovníky

čl. 2

Volby do školské rady se uskuteční  2. 12. 2011 tajným hlasováním.

 čl. 3

Návrhy na kandidáty za výše uvedené oprávněné osoby mohou podávat oprávněné osoby:

  1. za pedagogické pracovníky – pedagogičtí pracovníci
  2. za zákonné zástupce nezletilých žáků – jejich zákonní zástupci

Termín podání návrhů: do 21. 11. 2011 v budově ZŠ Votice k rukám pí Zdeňky Hanibalové, členky přípravného a volebního výboru.

 

čl. 4

Návrh musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení kandidáta
  2. adresu bydliště
  3. za kterou skupinu oprávněných osob je navrhován
  4. prohlášení kandidáta, že s návrhem souhlasí
  5. datum, jméno a podpis navrhovatele

Ve Voticích  2. 11. 2011

 

Zdeňka Hanibalová, za přípravný výbor

PaedDr. Karel Vinš, ředitel ZŠ Votice  

print Formát pro tisk