Kategorie: Aktuality

Pracovní činnosti

Pracovní činnosti.

Tematický plán předmětu pracovní činnosti v  8. třídě předepisuje práci s kompozity, tj. s materiálem, ze dvou nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi. Z možností, které se v tomto směru nabízejí, jsem se snažila vybrat takovou činnost, která nejenže splní téma, ale bude v souladu s celospolečenským trendem návratu k řemeslům- k práci, kterou by všichni budoucí muži měli ovládat alespoň teoreticky v profesním nebo v osobním životě. Zvolila jsem výrobu betonové dlaždice, kterou následně použijeme při úpravě školního pozemku.
Žáci nejprve vyhledávali informace k tématu na internetu, potom zhotovovali technický náčrt pro výrobu dřevěné formy, sestavili formu samotnou, míchali beton a nakonec vkládali do dlaždice její jedinečnost v podobě povrchové mozaiky. Možná, že po letech ji identifikují děti dnešních osmáků, v době, kdy už bude jasné, zda se mé očekávání splnilo a pracovní činnosti položily základ profesního uplatnění jejich otců.
Děkuji panu Kohoutkovi z Heřmaniček za dodání dřeva na formy a panu Koutkovi a Votrubovi za dodání suché betonové směsi.
 
K. Poskočilová
Foto K.Poskočilová

print Formát pro tisk