Kategorie: Aktuality

Předškoláci i s rodiči ve škole 2018

Předškoláci i s rodiči ve škole 2018.

Předškoláci i s rodiči ve škole
Na základní škole ve Voticích se konala schůzka rodičů a dětí, které by měly nastoupit od září 2018 do prvních tříd. Schůzku připravuje škola již tradičně před zápisem do prvních tříd. Paní ředitelka Zuzana Bukovská informovala rodiče o základních údajích o škole, materiálním vybavení školy, školním vzdělávacím programu a další organizaci školní výuky. Dále se zmínila o tom, co nového škola žákům nabízí a jaké výhody velká škola má.  Zástupkyně pro první stupeň Marcela Kratochvílová se krátce zmínila o metodách výuky v prvních třídách a organizaci zápisu do prvních tříd, který se bude konat od 24.4. do 26.4 2018.
Výchovná poradkyně Irena Čeňková představila Školní poradenské pracoviště, nabídla rodičům materiály k procvičování prostorové orientace, sluchové a zrakové analýzy a upozornila na nutnost správného úchopu tužky a výslovnosti jednotlivých hlásek. Také nabídla v případě zájmu možnost konzultace ve škole.
Pro předškolní děti si pohádku a následný program v tělocvičně připravili žáci dramatického semináře pod vedením p. učitelky Miluše Kachlíkové. Šesťáci své budoucí spolužáky tak zapojili do hry, že se nikomu domů nechtělo.
 
                                                                                                                                 Marcela
Kratochvílová  
 
  
 
                                                

print Formát pro tisk