Kategorie: Aktuality

Setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd

Setkání rodičů žáků budoucích 1. tříd Proč se stát žákem votické školy? Jaké podmínky pro výuku žáci mají? Co nového škola žákům nabízí? Jaké používáme metody a formy výuky? Jaké výhody a nevýhody má žák velké školy? Jaké aktivity zde může rozvíjet?

Pokud řešíte právě tyto otázky, přijďte i s dětmi na informační schůzku pro rodiče předškolních dětí na Základní školu ve Voticích,

která se koná v úterý 13.2.2018 od 15.30 hodin v pracovně zeměpisu  (vchod z Pražské ulice).

 

Na schůzce budete informováni o podmínkách výuky na votické škole a o průběhu zápisu na školní rok 2018/2019, který se uskuteční v termínu 24.4. – 26.4. 2018. Pracovnice Školního poradenského pracoviště podají informace týkající se přípravy dětí na vstup do školy, možného odkladu školní docházky a odpoví na Vaše případné dotazy.

O Vaše děti se v průběhu schůzky postarají žáci šestých tříd, kteří si pro ně připravili program v tělocvičně školy.

print Formát pro tisk