Kategorie: Aktuality

Setkání rodičů žáků I. tříd pro školní rok 2012 - 2013

Informační schůzka rodičů předškolních dětí na ZŠ Votice se koná 6.12. 2011 od 14.30hod.

       Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz

 

Setkání rodičů žáků I.tříd pro školní

rok 2012 - 2013

 

Co víte a nevíte o votické škole? Proč se stát žákem votické školy? Jaké výhody a nevýhody má žák velké školy? Co nového škola žákům nabízí? Jaké aktivity zde může rozvíjet? Jaké podmínky pro výuku žákům vytváříme?

  Pokud řešíte právě tyto otázky, přijďte i s dětmi na informační schůzku rodičů předškolních dětí na Základní školu ve Voticích, která se koná dne 6.12. 2011 od 14.30hod.

  Ředitel školy bude přítomné informovat o podmínkách výuky na naší škole a průběhu zápisu na školní rok 2012 – 13. Pracovnice Školního poradenského pracoviště ZŠ Votice a PPP Benešov podají informace týkající se přípravy dětí na vstup do školy, možného odkladu školní docházky a odpoví na Vaše případné dotazy.Pro děti bude v této době připraven program v tělocvičně školy, který si připravili žáci šestých tříd v rámci předmětu dramatická výchova.

 

print Formát pro tisk