Kategorie: Aktuality

Závěr školního roku 2016/17 ve votické škole a školce

Závěr školního roku 2016/17 ve votické škole a školcePřejeme všem krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.

V červnu si děti užily mnoho exkurzí a výletů. Děti z mateřské školy se vypravily na Čapí hnízdo, Slapy, Šelmberk, dětský den všechny  oslavily společným výletem za skřítkem Voticínkem k Pilaři. Se školkou se předškoláci rozloučili krásným a náročným představením inspirovaným muzikálem Pomáda. Děti ze základní školy se při třídních výletech podívaly například do Českého Krumluva, Jindřichova Hradce, Prahy, na Konopiště, Slapy, zasportovaly si v  Jump Parku a užily si  dobrodružství při únikové hře a v TEPfaktoru, poznaly Šumavu při několikadenní přírodovědné „Expedici Boubín“. Pro ty, kteří se chtěli zdokonalit v angličtině, byl připravený Active English Week – týden s rodilými mluvčími. Děti z prvního stupně ocenily zájezd k moři do Itálie. V posledním týdnu před prázdninami se v úterý dopoledne na stadionu uskutečnil fotbalový turnaj O pohár města Votice pořádaný pro votickou školu a školy z blízkého okolí. Ve čtvrtek  se v refektáři kláštera pan starosta a třídní učitelé rozloučili s žáky devátých tříd.

Velmi úspěšná byla letos škola ve sportovních i vědomostních soutěžích, naši žáci obsazovali přední místa v okresních, krajských i celostátních kolech. Dařilo se jim v atletické soutěži, dějepisné, anglické, biologické a geologické olympiádě, Pythágoriádě, dopravní soutěži,
při fotbalových zápasech a vybíjené nebo v soutěži zručnosti.

V letošním školním roce jsme byli opět úspěšní v zapojení do projektů a získávání dotací. Zúčastnili jsme se projektu Hodina pohybu navíc, ve kterém byly financovány odpolední sportovní hodiny, ve kterých se žáci školní družiny seznamovali s různými sporty a škola získala další sportovní vybavení. Pokračoval rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců, ve kterém si děti s jiným mateřským jazykem procvičují odpoledne český jazyk. Cílem projektu Obědy pro děti bylo pomoci dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Projekty EFFeCT, Spoluprací k profesionalitě a Rozvoj pedagogů školy Votice jsou zaměřené zejména na profesní rozvoj pedagogů základní
i mateřské školy.

Preventivní programy Cesty integrace o.p.s. a Magdalény o.p.s. se zaměřily na práci s třídními kolektivy a zlepšování vztahů mezi dětmi. Ve spolupráci s městskou policií v Benešově byly uspořádány besedy na téma – osobní bezpečí, domácí násilí, kyberšikana, trestní odpovědnost, dopravní výchova.

O prázdninách proběhnou ve škole i školce další opravy. Ve školce přibyde k nově zrekonstruovaným umývárnám ještě mlžiště. Ve škole bude zrekonstruováno další patro přístavby se třemi třídami a čeká nás spousta dalších drobných oprav a úprav.

V září se budeme těšit na první školní den, kdy přivítáme ve školce přes šedesát nových dětí, a ve škole téměř osmdesát nových žáků. Předškoláci základní školu už několikrát navštívili a seznámili se nejenom s prostředím, ale také se podívali na to, jak vyučování ve škole vypadá. Žáci nově rozdělených čtyř šestých tříd odjedou hned v prvních dnech školy na adaptační kurz na Mozolov, kde posílí vzájemné vztahy v třídních kolektivech, seznámí se s třídními učitelkami a novými spolužáky ze Základní školy v Olbramovicích.

Na závěr školního roku bych chtěla poděkovat za spolupráci Unii rodičů a všem dalším sponzorům. Finanční dary použijeme mimo jiné na vybavení knihovny další mimočítankovou četbou a na pomůcky a aktivity dětí a žáků. Dále děkuji za spolupráci papírnictví Bartůněk, Mokate Votice za poskytnutí odměn na soutěže, Café Blesk za poukázky na zmrzlinu a všem dalším, kteří nám v průběhu školního roku pomohli.

Poděkování patří samozřejmě zřizovateli školy Městu Votice za spolupráci při větších investicích a opravách.

Velký dík pak především všem zaměstnancům školy a školky, kteří se o klidný
a bezproblémový průběh celého školního roku zasloužili.

Za všechny zaměstnance Vám přeji krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.

Zuzana Bukovská, ředitelka ZŠ a MŠ Votice

print Formát pro tisk