Zdroj: http://www.zsvotice.cz/./index.php?a=index-aktuality/zapis-zaku-do-1.trid-zakladni-skoly-votice-pro-skolni-rok-201819  •  Vydáno: 20.4.2018 10:14  •  Autor: zb

Zápis žáků do 1. tříd základní školy Votice pro školní rok 2018/19

Zápis žáků do 1. tříd základní školy Votice pro školní rok 2018/1924. - 26. dubna 2018

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Votice pro školní rok 2018/2019 se uskuteční:
v úterý 24. dubna 2018 od 14.00 hodin do 17.00 hodin,
ve středu 25. dubna 2018 od 14.00 hodin do 17.00 hodin a
ve čtvrtek 26. dubna 2018 od 14.00 hodin do 17.00 hodin.
 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a starší 
(i děti s odkladem povinné školní docházky).
 
K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů (zákonného zástupce).
Rodiče budou při zápisu informováni o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte.
 
K zápisu využijte vchodu z Pražské ulice.
Další informace a dokumenty pro rodiče budoucích prvňáčků jsou na www stránkách školy - dokumenty/ pro rodiče.
 

Zuzana Bukovská, ředitelka školy