Zdroj: http://www.zsvotice.cz/./index.php?a=index-aktuality/hodiny-cteni-v-nasi-5.a  •  Vydáno: 11.10.2018 11:31  •  Autor: JB

Hodiny čtení v naší 5. A

Hodiny čtení v naší 5. A.

Hodiny čtení v naší 5. A
 V rámci zvýšení čtenářské gramotnosti a samotného zájmu žáků ke čtení jsme v naší páté třídě zavedli pravidelné dílny čtení. Žáci mají možnost přinést si z domova svoji oblíbenou knihu, popřípadě si ji zapůjčit v nově zřízených školních knihovničkách. Děti se mohou pohodlně usadit ve třídě a věnovat se svému čtení. Na konci každé dílny dochází k reflexi prostřednictvím společně řešených úkolů, nebo samostatně vypracovaných čtenářských listů. Zpětná vazba od dětí je více než pozitivní, čtení si pochvalují a vřele prezentují, co se nového dozvěděly.
 Nováčková M., TU