Seznam Pedagogických pracovníků

 

Jméno Kontakt Pozice
Mgr. Kratochvílová Marcela kratochvilovam@zsvotice.cz ředitelka školy
Mgr. Hronová Dana hronovad@zsvotice.cz statutární zástupkyně, výchovná poradkyně 2. stupně
Ing. Blahošová Klára

blahosovak@zsvotice.cz

zástupkyně ředitelky školy
Ratajová Ivana

ratajovai@zsvotice.cz

vedoucí vychovatelka školní družiny
Mgr. Boršovský Jiří

jiriborsovsky@zsvotice.cz

TU 5.D, koordinátor ICT
Mgr. Čalounová Jaroslava calounovaj@zsvotice.cz TU 6.A, Klub mladého diváka
Mgr. Červenková Kateřina cervenkovak@zsvotice.cz učitelka
Mgr. Čeňková Irena cenkovai@zsvotice.cz TU 5.A, výchovná poradkyně 1.st., vedoucí ŠPP
Mgr. Červová Simona cervovas@zsvotice.cz TU 5.C
Dubská Miroslava

dubskam@zsvotice.cz

asistentka pedagoga
Dvořáčková Petra

dvorackovap@zsvotice.cz

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠK
Mgr. Fílová Vanda

filovav@zsvotice.cz

TU 7.A
Mgr. Hájková Lucie

hajkoval@zsvotice.cz

TU 3.A
Hájková Zdeňka

hajkovaz@zsvotice.cz

vychovatelka ŠD, učitelka
Mgr. Bc. Hallóová Zuzana

halloovaz@zsvotice.cz

TU 9.A, koordinátor EVVO
Ing. Hrdinková Veronika

hrdinkovav@zsvotice.cz

TU 8.C
Chomoutová Radka

chomoutovar@zsvotice.cz

TU 8.D, vychovatelka ŠK
Mgr. Jedlanová Marie

jedlanovam@zsvotice.cz

učitelka
Mgr. Jindráková Marcela

jindrakovam@zsvotice.cz

TU 4.C
Kachlíková Miluše

kachlikovam@zsvotice.cz

TU 1.B
Králová Blanka

kralovab@zsvotice.cz

TU 5.B
Mgr. Králová Štěpánka

kralovas@zsvotice.cz

TU 2.B
Kapičková Lucie

kapickoval@zsvotice.cz

asistentka pedagoga
Kocourková Pavlína

kocourkovap@zsvotice.cz

asistentka pedagoga
Mgr. Kutiš Radek

kutisr@zsvotice.cz

TU 7.C
Mgr. Lenroi Katka

lenroik@zsvotice.cz

TU 4.A
Mgr. Matušková Jana

matuskovaj@zsvotice.cz

TU 2.A
Mgr. Mazáčová Zora

mazacovaz@zsvotice.cz

učitelka
Mgr. Míková Marie

mikovam@zsvotice.cz

TU 9.B
Mrázková Zdeňka

mrazkovaz@zsvotice.cz

asistentka pedagoga
Mgr. Němečková Lenka

nemeckoval@zsvotice.cz

TU 4.B
Mgr.Bc. Nováčková Michaela

novackovam@zsvotice.cz

TU 6.C
Nováková Michaela

novakovam@zsvotice.cz

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Mgr. Nymburská Šárka

nymburskas@zsvotice.cz

TU 3.D, zdravotní TV
Opičková Olga

opickovao@zsvotice.cz

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Philips Patrick William

philipspw@zsvotice.cz

konverzace AJ
Mgr. Poskočilová Hana

poskocilovah@zsvotice.cz

TU 3.B
Mgr. Poskočilová Květoslava

poskocilovak@zsvotice.cz

učitelka
Rillová Lucie

rilloval@zsvotice.cz

vychovatelka ŠD
Mgr. Sedláčková Veronika

sedlackovav@zsvotice.cz

TU 6.B
Mgr. Slabá-Janoutová Jana

slabaj@zsvotice.cz

 TU 7.B
Slunéčková Alena

bazgierovaa@zsvotice.cz

asistentka pedagoga
Mgr. Smutná Jana

smutnaj@zsvotice.cz

učitelka
Mgr. Soukupová Soňa

soukupovas@zsvotice.cz

 učitelka
Mgr. Stuchlíková Zuzana

stuchlikovaz@zsvotice.cz

TU 1.C
Mgr. Sudová Andrea

sudovaa@zsvotice.cz

školní psycholožka
Šárová Michaela

sarovam@zsvotice.cz

vychovatelka ŠD, učitelka
Švárová Michaela

svarovam@zsvotice.cz

učitelka
Šobíšková Kateřina

sobiskovak@zsvotice.cz

asistentka pedagoga, školní asistentka
Šrajbová Veronika

srajbovav@zsvotice.cz

asistentka pedagoga, družinový asistent
Mgr. Vesecký Stanislav Dis.

veseckys@zsvotice.cz

TU 8.A
Votrubova Tereza

votrubovat@zsvotice.cz

asistentka pedagoga
Zamazalová Anna

zamazalovaa@zsvotice.cz

učitelka
Mgr. Zavadilová Věra

zavadilovav@zsvotice.cz

TU 1.A, Klub mladého čtenáře
Ing. Zelenková Eva

zelenkovae@zsvotice.cz

učitelka
Mgr. Žbánková Lenka

zbankoval@zsvotice.cz

TU 8.B