ochrana osobních údajů

Základní informace o Pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace, ustanovila Pověřencem
pro ochranu osobních údajů s platností od 25. 5. 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko
Adresa: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
: 70567646

Kontaktní osoby:
Ing. Eliška Melicharová
tel.: 739 622 776
e-mail: melicharova@mikroregionvoticko.cz
Olga Marvanová, DiS.
tel.: 777 930 160
e-mail: marvanova@mikroregionvoticko.cz

 

Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje pro vedení dokumentace školy.
Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS hqz3ck7, emailem na adrese skola@skolavotice.cz nebo poštou na adrese ZŠ a MŠ Votice, ulice Pražská 235, 259 01 Votice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.