Kontakty

 

Jméno email Pozice Telefon
Mgr. Irena Čeňková  cenkovai@zsvotice.cz vedoucí ŠPP, výchovný poradce, speciální pedagog 739026387
Mgr. Dana Hronová hronovad@zsvotice.cz  výchovný poradce 2. stupně, metodik prevence SPP

317812267

linka 14

Mgr. Andrea Sudová

sudovaa@zsvotice.cz

školní psycholog 736446349
Mgr. Jana Smutná

smutnaj@zsvotice.cz

speciální pedagog 739026387