Školní poradenské pracoviště

  • Hlavní cíle poradenského pracoviště vychází ze snahy komplexního preventivního působení ve škole a ze snahy o zlepšení systému komunikace mezi jednotlivými subjekty školy. ŠPP slouží žákům, rodičům i pedagogům a snaží se nacházet řešení zvládání výukových, výchovných a vztahových potíží.
  • Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  • ŠPP vzniklo na naší škole 1. 9. 2005 díky zapojení školy do projektu VIP – Kariéra, který byl financován Evropskými fondy ESF a státním rozpočtem ČR. Dále následoval dvouletý navazující projekt „ RŠPP-VIP II “ – Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělání, informace, poradenství II.
  • Od 1. 1. 2012 je škola zařazena do dalšího navazujícího projektu “ RAMPS VIP III “ – Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb, který je nadále financován z Evropských fondů a státního rozpočtu ČR.
  • Od roku 2016 je financován z výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony I pro MŠ a ZŠ. Rozvoj pedagogů Základní školy a Mateřské školy Votice I. 
  • Nyní od 1.1.2019 z výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II pro MŠ, ZŠ a ŠD. Rozvoj pedagogů Základní školy a Mateřské školy Votice II.  
Dokumenty ke stažení