Aktuality


19.dubna 2010
10_04_19.jpg, 316 kB
Více informací o projektu: www.zsvotice.cz/dokumenty/projekt_09_10.doc

8. dubna 2010

Žáci votické školy opět na 2. místě ve vybíjené

10_04_08_1.jpg, 14 kB Již tradičně se žáci prvního stupně votické školy zúčastnili finále okresního kola turnaje Preventan Cup ve vybíjené. V kategorii žáků 4.a 5. tříd se po velkém boji umístnili na pěkném 2. místě. Všem hráčům blahopřejeme.
Vítězný tým: Vojtěch Budil 5.A, František Bursík 5.A, Jan Houdek 5.A, Daniel Holub 5.A, Pavel Havel 5.A, David Čáp 5.B, Michal Procházka 5.B, Tomáš Kramný 4.A, Adam Blažejovský 4.A, Jindřich Turzik 4.B, Petr Horák 4.B, Marek Horvát 4.B,
Miluše Kachlíková učitelka ZŠ Votice31. března 2010

Velikonoce a svátky jara na ZŠ Votice

10_03_30.jpg, 38 kB Je tu jaro a samozřejmě svátky velikonoční, na které se všichni moc těšíme. V naší škole jsme se snažili připomenout si význam Velikonoc výrobou hezkých ozdobných předmětů, velikonočních vajíček a jiných výrobků.
Žáci všechny věci tvořili v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy. Nemalou měrou se zapojila i školní družina.
Rada dětí pak zorganizovala velikonoční jarmark, a tak měli žáci naší školy spolu s veřejností možnost si dle svého vkusu něco hezkého vybrat a zakoupit. Pro žáky 1. stupně jsme s radou dětí uspořádali soutěž „O nejhezčí velikonoční výrobek“, nejlepší 3 byli oceněni diplomem a sladkou odměnou.

Jsou to:
3. místo – Poupová Monika 2. B, Vyhnalová Tereza 2. B, Houdek Jakub 4. A
2. místo - Iveta Pěkná 2. B
1. místo – kolektiv třídy 1. B
Přejeme tímto krásné prožití velikonočních svátků všem, kteří tyto řádky čtou a přivítejme společně jaro jak se patří.
Za ZŠ Votice Věra Kunická učitelka

10_03_28.jpg, 23 kB 30. března 2010

Dopravní výuka

Dne 18.3.2010 a 19.3.2010 proběhla na Základní škole ve Voticích dopravní výuka pro žáky 4. tříd dle tematického plánu Ministerstva dopravy. Výuku vedl pracovník BESIPU. Výuka proběhla ve dvou částech. Ve čtvrtek absolvovaly děti teoretickou část v učebně základní školy s využitím interaktivní tabule. Praktická část proběhla v pátek na školním hřišti, které se proměnilo v hřiště dopravní. V praktické části si děti vyzkoušely jak jízdu zručnosti, tak i jízdu mezi značkami s dodržováním pravidel bezpečnosti silničního provozu.


10_03_27.jpg, 16 kB 30. března 2010

Beseda o požární ochraně

Pro žáky 4. a 5. tříd si připravili besedu o požární ochraně zástupci místních hasičů, pan Vinduška a pan Kloc. Dětem se beseda líbila, vyzkoušely si hasičskou výstroj a na závěr besedy měly mnoho otázek.18. března 2010

Votická škola v Anglii

10_03_18.jpg, 12 kB V termínu od 10.-14.3.2010 se uskutečnil 5-denní poznávací zájezd do Londýna a staré dobré Anglie. Zúčastnilo se ho 35 žáků ZŠ Votice a 3 ze ZŠ Miličín. Cesta autobusem uběhla rychle. Překonat kanál „La Manche“ si děti vyzkoušely oběma způsoby – do Anglie jsme jeli trajektem, což některé stálo hodně sil kvůli velkým vlnám, zpáteční cestu jsme absolvovali Eurotunelem.
První den jsme se prošli na úžasně bílých doverských útesech a navštívili jsme zámek Leeds a jeho přilehlé zahrady. Počasí nám přálo – zatímco ve Voticích stále prohrnovali další a další sníh, my jsme si užili kvetoucí jaro.
Další 2 dny jsme věnovali Londýnu, navštívili jsme nejznámější památky, jako například pevnost Tower s výstavou královských klenotů, válečnou loď HMS Belfast, přírodovědné muzeum, Londýnské oko. Vyzkoušeli jsme si jízdu nadzemní dráhou, červeným poschoďovým autobusem a na závěr i projížďku výletní lodí po řece Temži. Jedním z největších zážitků bylo ubytování v anglických rodinách, kde si žáci vyzkoušeli přímé užití anglického jazyka v praxi a ochutnali anglické pokrmy.
Veronika Sedláčková, učitelka ZŠ Votice
Fotografie si můžete prohlédnout na adrese http://picasaweb.google.cz/zsvotice.

18. března 2010

Recitační soutěž Dětská scéna

V pondělí 8. března se uskutečnilo v gymnastickém sále ZŠ Votice školní kolo recitační soutěže Dětská 10_03_17.jpg, 31 kB scéna. Ve čtyřech kategoriích soutěžilo 30 žáků, z nichž převážnou většinu tvořili žáci 1. stupně, kde je o soutěž poměrně velký zájem, takže z některých tříd paní učitelky poslaly do školního kola opravdu jen ty nejsilnější zástupce.
Nejpočetnější kategorií byla 1. kategorie. Naopak jako nejslabší kategorie se ukázala, jako již tradičně, 4. kategorie, kterou reprezentovaly pouze tři žákyně. Žáci recitovali básně před porotou, v které zasedla paní učitelka Kachlíková, Poslušná a Červová.
Soutěžící předvedli velmi kvalitní výkony,za které byli obecenstvem odměněni velkým potleskem. Vítězové jednotlivých kategorií budou 19. března reprezentovat naši školu v oblastním kole v Bystřici, tak jim držme palce.
Výsledková listina
1. kategorie (2.a 3. třída)
1. Iveta Pěkná – 2.B, 2. Jakuba Kadlec – 3.A, 3. Sabina Procházková – 3.A

2. kategorie (4.a 5. třída)
1. Hana Čalounová – 4.B, 2. Tomáš Kramný – 4.A, 3. Simona Růžičková – 4.B

3. kategorie (6.a7. třída)
1. Pavla Bednářová – 7.A, 2. Nelly Brtová – 6.A, 3. Petra Kytlerová – 6.A,

4. kategorie (8.a 9. třída)
1. Monika Košařová – 8.B, 2. Klára Němečková – 8.B, 3. Aneta Vesecká – 8.B
Za ZŠ Votice Mgr. J. Čalounová

4. března 2010

Vybíjená na 1. stupni ZŠ Votice

V únoru proběhl na naší škole turnaj ve vybíjené. Děti se utkaly ve dvou kategoriích. 2. - 3. třídy,
4. - 5. třídy. Vyhlášení a předání diplomů a dobrých odměn se uskutečnilo 4.3.2010 v tělocvičně školy.
10_03_04_3.jpg, 13 kB 10_03_04_4.jpg, 18 kB
Pořadí:
2.-3. třídy: 1. místo – 3.A, 2. místo – 3.B, 3. místo – 2.B, 4. místo – 2.A
4.-5. třídy dívky: 1. místo – 5.B, 2. místo – 5.A, 3. místo – 4.A, 4. místo – 4.B
4.-5. třídy chlapci: 1. místo – 5.A, 2. místo – 5.B, 3. místo – 4.B, 4. místo – 4.A

4. března 2010
10_03_04_1.jpg, 6 kB 10_03_04_2.jpg, 11 kB

Prožili historii

Ve středu 3.3.2010 v představení společnosti Agentura Pernštejni „Řím – legionáři, gladiátoři a Césarové, měli žáci školy možnost prožít na vlastní kůži výcvik římských legionářů. V příjemné atmosféře se dále dozvěděli o římských císařích. Všichni účastníci odcházeli s pocity, že historie je nejen poučná, ale i zajímavá.
Mgr. Dana Hronová


18. února 2010
10_02_18.jpg, 10 kB

Jak žáci 3.B z votické školy hráli divadlo

Žáci 3.B si pod vedením paní učitelky Němečkové připravili pro své spolužáky z prvního stupně divadelní představení pohádky „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“ z knížky „Z pohádky do pohádky“.
Dále předvedli své herecké umění i dětem votické školky, svým rodičům a také babičkám a dědečkům z Domova důchodců v Jankově.
Představení mělo u všech veliký úspěch. Malí herci i jejich paní „režisérka“ si zaslouží od nás ostatních, kteří jsme jejich vystoupení viděli, veliký dík za pěkný zážitek.
Marcela Kratochvílová, ZŠ Votice

Na počátku školního roku o třídnické hodině jsem dětem nabídla možnost společně zahrát divadlo pro radost jejich a ostatních lidiček.
Nápad se ujal s velkým nadšením. Vybrali jsme pohádku „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“ z knihy „“Z pohádky do pohádky“.
Děti si rozdělily rola a každou volnou chvilku jsme věnovali nácviku divadelního představení. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme připravovali kulisy. Kostýmy si vyrobily děti společně s rodiči.
Hrát divadlo je ten nejkrásnější zážitek. Děti jsou bezprostřední, projeví se zde jejich dobrá srdce. Učí se spolu navzájem komunikovat, být ohleduplný jeden k druhému a vždy to spojí děti s učitelem.
Závěrem bych chtěla poděkovat dětem za výborné výkony a za podporu jejich rodičů.
Blanka Němečková učitelka ZŠ Votice

Jak jsme my, žáci 3.B hráli divadlo
Naše paní učitelka Blanka Němečková dostala nápad nastudovat s naší třídou 3.B divadelní představení – pohádku „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“. Byli jsme nadšeni. (Adéla Veselá)

Rozdělili jsme si role: Plaváček – Luboš, král – Jeffrey, uhlíř – Martin, Děd Vševěd – Tomáš, princezna Milada Zuzka, tři sudičky – Jiřina, Nikola, Diana, převozník – Filip, stařeček – Pepa, hrobník – Ivan, sluha – Roman, rybář – David, rybářka – Adéla, matka – Míša a vypravěč – Ondra.
O výtvarné výchově jsme vyráběli kulisy a hlavně jsme každou volnou chvíli trénovali. (Tomáš Randa)

Začali jsme rozdělovat role, já si vybral stařečka. Podle rad paní učitelky jsme si vyrobili kulisy a masky. Učili jsme se své texty a úlohy. Po mnoha zkouškách jsme pohádku předvedli spolužákům, panu řediteli i svým rodičům a prarodičům. (Josef Míka)

Nejvíce práce jsme měli s vyrobením rybářské chalupy a domu uhlíře. Když bylo vše hotové, nastala nejtěžší část. Začali jsme se učit své role. Někomu šlo učení dobře, někomu hůře. Po spoustě zkoušek přišlo naše první představení. Moc jsme se těšili, ale i báli. Jako naši první diváci byly děti z naší školy. Také jsme hráli pro rodiče a děti ve školce. Všem se vystoupení líbilo a sklidili jsme velký potlesk. (Luboš Spálenka)

Naše paní učitelka měla velice dobrý nápad. Zahrát si pohádku „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“. Společně s paní učitelkou jsme si rozdělili role. Každý si vybral tu svou.
Během vyučovacích hodin výtvarné výchova a pracovních činností jsme si vyráběli a malovali kulisy. Kostým si každý vytvořil doma s pomocí svých rodičů. Pohádku jsme nacvičovali ve třídě. Každý kdo v pohádce účinkoval se musel naučit text své role podle knihy „Z pohádky do pohádky“. Pohádku jsme hráli několikrát. (Ivan Slavík)


17. února 2010
10_02_17.jpg, 10 kB Úspěch žákyň ZŠ Votice v okresním kole olympiády v anglickém jazyce
Dne 16. 2. 2010 proběhlo na SOŠ Černoleská Benešov okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.
V kategorii mladších soutěžilo 15 nejlepších žáků.
Krásné 2. místo obsadila v této kategorii žákyně naší školy Pavla Bednářová ze třídy 7.A.
V kategorii starších soutěžilo 20 žáků a Kristýna Palmeová ze třídy 9.A obsadila opět hezké 8. místo.
Oběma gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v soutěžích.
Za základní školu Votice, učitelky Věra Kunická a Drahomíra Poslušná

16. února 2010
Maškarní karneval Únor již od našich prababiček patří masopustu a proto zavítal i k nám do školní družiny. Odpoledne jsme se všichni sešli v maskách i bez masek v tělocvičně základní školy. Za doprovodu hudby děti tancovaly a soutěžily s balónky. Na konci karnevalu si děti sami vyhlásily nejhezčí masky. Všechny masky byly moc hezké a tak každá maska byla sladce odměněna. Karneval měl mezi dětmi úspěch a těšíme se na další rok.
Vychovatelky ŠD

8. února 2010
Vyhlášení sběru hliníku za I. pololetí
10_02_08.jpg, 28 kB V kategorii tenkostěnného hliníku se na 3. místě umístila třída 6.B s 6,06 kg, na 2. místě třída 3.A s 8,7 kg, a zvítězila třída 1.B., která nasbírala obdivuhodných 15,7 kg tenkostěnného hliníku.
V kategorii silnostěnného hliníku se na 3. místě umístila třída 1.B s 1,4 kg, na 2. místě třída 2.A s 5,22 kg a zvítězila třída 3.A s 18,58 kg. Celkem bylo v 1. pololetí sesbíráno 82,8 kg hliníku.
Vítězové obou kategorií byli odměněni v pondělí 7. února o velké přestávce. Sběr hliníku pokračuje i v II. pololetí. Všem děkujeme.


10_01_27_11.jpg, 19 kB 4. února 2010
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd na Základní škole ve Voticích proběhl 26. a 27. ledna. K zápisu se dostavilo 67 dětí. Žáci z volitelného předmětu dramatická výchova si pro nastávající prvňáčky připravili soutěže a hry. Předškoláci za každý splněný úkol dostávali drobné odměny a výrobky dětí z družiny a s vyplněným zápisníčkem předškoláka přicházeli k paní učitelkám. Rodičům předškoláků zpříjemňovaly čekací dobu dívky z 9. tříd, které měly připravené občerstvení.
Děkujeme všem za návštěvu a jsme rádi, že jste si vybrali pro vaše dítě naši školu.

28. ledna 2009
Olympiády v angličtině na základní škole Votice
Dne 26. 1. a 27. 1. 2010 proběhlo na ZŠ Votice školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 10_01_28.jpg, 79 kB
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, mladší žáci ( 6. a 7. ročník) a starší žáci ( 8. a 9. ročník).
Ústí zkoušce, předcházela poslechová část, z níž tři nejlepší z každé kategorie postoupili do užšího kola, tedy ke zkoušce z ústního projevu.
Výsledky jsou tyto:
V kategorii mladších: 2. místo - Tábořík Tomáš 7. B,
1. místo – Pavla Bednářová 7.A
V kategorii starších: 2. místo – Jan Bednář - 9.A,
1. místo – Kristýna Palmeová - 9. A
Vítězové v každé kategorii budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které se bude konat 16. 2. 2010 v Benešově. Oběma držíme palce a přejeme mnoho úspěchů.
Za základní školu Votice učitelky Věra Kunická a Drahomíra Poslušná

28. ledna 2009
Lyžařský kurz ZŠ Votice
10_01_28.jpg, 25 kB Měsíc leden se stal již tradicí pro uskutečnění lyžařského kurzu ZŠ ve Voticích. Probíhal v krásném koutu Šumavy v oblasti Nových Hutích. Výborné sněhové podmínky přispěly k příjemně prožitým okamžikům na horách. Probíhala výuka jak na sjezdových, tak i běžeckých lyžích. Protože i v našem okolí bydliště jsou letos ideální sněhové podmínky, mohli všichni ukázat svým rodičům, jakým dovednostem na lyžích se naučili.
Pobyt na horách přispěl k lepšímu poznání kolektivu dětí. Cítili jsme se mezi nimi dobře. Odměnou nám bylo, že se všichni naučili lyžovat, nikomu se nestal žádný vážný úraz a všem 36 dětem se na horách líbilo.
Za kolektiv dospělých Blanka Brabcová


19. ledna 2009
Základní škola Votice uspořádala dne 18. 1. 2010 okresní kolo „FLORBALOVÉHO TURNAJE“
pod hlavičkou celostátní soutěže „Orionflorbal cup“.
I přes nepříznivé počasí, které nás provázelo a Votice se tak ocitly pod bílou přikrývkou a zároveň tak trochu odříznuté od světa, se dne 18. 1. 2010 na základní škole Votice sešla florbalová družstva z okresních škol, aby se utkala o postup do krajského kola celostátní soutěže ve florbale „Orionflorbalcup“.
Začalo se hrát v půl deváté ráno a celé florbalové zápolení trvalo až do oběda.
10_01_18.jpg, 25 kB Výsledky pak byly následující:
4. místo - ZŠ Postupice
3. místo - ZŠ Votice
2. místo - ZŠ Vlašim – Vorlina
1. místo - Gymnázium Benešov ( postupují do krajských soubojů)

Dále byly vyhlášeni nejlepší střelci turnaje za družstvo Gymnázia Benešov – to byl Patrik Keila, za družstvo ZŠ Votice – Ondřej Vyhnal.
Turnaj se vydařil, zvláštní poděkování patří Marile Votice za poskytnutí cen.
Za ZŠ Votice Věra Kunická, učitelka

15. ledna 2010
Zima na školním dvoře
10_01_15_1.jpg, 15 kB    10_01_15_2.jpg, 14 kB    10_01_15_3.jpg, 14 kB

11. ledna 2010
Vážení rodiče, pokud má Vaše dítě v letošním roce zahájit povinnou školní docházku,
zvu Vás k zápisu do Základní školy Votice, který se uskuteční:

v úterý 26.1. 2010 od 14.00 do 17.00 hodin a ve středu 27.1. 2010 od 14. 00 do 17. 00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9 2003 do 31.8 2004 a starší.
K zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.                       PaedDr. Karel Vinš a kolektiv pedagogických pracovníků


09_12_11.jpg, 24 kB 10. prosince 2009
Na votické škole se tancoval breakdance
Dne 8.12.2009 se dětem votické školy představila taneční skupina Dancing Crackers, která má od roku 2008 své cíle spojené s řešením problematiky aktivit dětí v jejich volném čase v rámci kampaně pod názvem „Tancuj a nedrob!“. Členové této skupiny předvedli dětem možnosti tohoto tanečního stylu a zábavnou formou děti motivovali pro aktivní pohyb s tanečními prvky. Tanečníci nejen předváděli co dovedou, ale vyzvali k tanci i děti.Po skončení programu dostaly děti pozvánku na 1. lekci tohoto tance.
                                      Mgr. Marcela Kratochvílová

10. prosince 2009
Afrika ve votické škole
Africké  rytmy  rozechvívaly  ve čtvrtek 10. 12. 2009  tělocvičnu  Základní  školy ve Voticích.  Netradiční 09_12_10.jpg, 25 kB
vystoupení si pro žáky školy připravili dva Afričané ze společnosti SAGA AAFRIKA. Již během úvodního vyprávění o Africe měly děti na toto téma spoustu otázek a prohlédly si fotografie ze života afričanů. Povídání ukázalo dětem jak se žije na Africkém kontinentu a jaké podmínky pro vzdělávání mají africké děti. Součástí programu bylo i zpívání a bubnování v rytmu africké hudby. Celý tento program byl věnován Mezinárodnímu dni lidských práv. V rámci tohoto programu děti shlédly videosnímek o Africe.
                                         Mgr. Marcela Kratochvílová

7. prosince 2009
Soutěže v odborných dovednostech
Dne 4.12.2009 se škola účastnila soutěže v odborných dovednostech, kterou organizovalo SOU Sedlčany – Červený Hrádek
Soutěže se účastnilo družstvo 7 žáků ZŠ Votice a získalo 1. místo o nejlepší soutěžící školu.

09_12_07.jpg, 18 kB Zaměření soutěžních úkolů bylo:
- práce se dřevem (2.a 3. místo)
- práce s kovem
- práce na PC (2. místo)
- montáž a demontáž kola (4. a 5. místo)
- teoretický test (3 místa v první pětici)

Na závěr byl turnaj ve stolním fotbalu, kde jsme získali 1. a 2. místo z 8 zúčastněných škol. Nejlepších výsledků dosáhli žáci Bradáč Marek, Boukal Richard, Hořejší Jakub, Pištěk Karel a Macháček Michal ve stolním fotbalu.

09_12_04.jpg, 30 kB 4. prosince 2009
Setkání rodičů žáků 1. tříd pro školní rok 2010/2011
Dne 1.12.2009 se konalo již tradiční setkání rodičů žáků 1. tříd pro školní rok 2010/2011. Na tomto setkání informovala zástupkyně školy pro 1. stupeň o podmínkách výuky na škole a průběhu zápisu pro školní rok 2010/2011. Dále se setkání zúčastnila i pracovnice Školního poradenského pracoviště a Pedagogicko-psychologické poradny Benešov, která seznámila přítomné rodiče s možným odkladem školní docházky a přípravy dětí na vstup do školy. Pro předškoláčky byl připraven program v tělocvičně školy, který si připravili žáci 6. tříd v rámci předmětu dramatická výchova.
30. listopadu 2009
Rozsvěcení vánočního stromu Dne 27.11.2009 se ve Voticích rozsvěcel „Vánoční strom“. Žáci naši školy při této příležitosti zazpívali vánoční koledy a ve stánku prodávali své překrásné výrobky.

09_11_303.jpg, 19 kB     09_11_304.jpg, 19 kB     09_11_305.jpg, 19 kB

27. listopadu 2009
Vánoční vázání na VOŠ a SZeŠ Benešov
Dne 19.11.2009 se 9 žákyň z votické školy zúčastnilo soutěže Vánoční vázání, kterou pořádala VOŠ a SZeŠ v Benešově.
09_11_27.jpg, 30 kB Soutěžilo se ve vázání adventních věnců a výzdobě stolu s námětem oslava úrody. Ve vázání adventních věnců se na krásném 4. místě umístily žákyně 9.B. Pešková Eliška, Boušková Andrea a Krupková Nikola a na 12. místě žákyně 9.A. Krokusová Eva, Baťová Kristýna a Procházková Aneta.
Výzdoba stolu se nejvíce povedla Monice Bednářové, Denise Adamové a Barboře Kardové z naší ZŠ Votice a právem získaly 1. míst. Všem zúčastněným dívkám děkujeme a blahopřejeme.
Eliška Pešková a Kristýna Palmeová, žákyně ZŠ Votice26. listopadu 2009
Dne 24.11.2009 se žáci ZŠ Votice zúčastnili turnaje ve futsalu v Benešově a obsadili krásné 3. místo.

2. října 2009
Fotografie ze Dne otevřených dveří na ZŠ Votice si můžete prohlédnout na adrese http://picasaweb.google.cz/zsvotice/DenOtevrenychDveri .

09_10_02.jpg, 24 kB
2. října 2009
Také základní škola se zapojila do Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut – 22.září a zúčastnila se akcí, které pořádalo město Votice.


30. září 2009
Nejúspěšnější škola na okrese 09_09_30.jpg, 31 kB
Tak zazněla dne 23.9.2009 pochvala z úst ředitele závodu atletické všestrannosti žáků 6. – 9. tříd ve Vlašimi, Martina Svobody. Naše škola jako jediná obsadila přední místa ve všech kategoriích a navázala tak na tradici úspěšných minulých let.

V kategorii žáků 6. a 7. tříd (soutěžilo 50 chlapců) – skok daleký, hod, běh 60m a 1000m:
1. místo Jan Kramný ze 7. A – 1454 b (na druhého získal náskok 354b)
8. místo Michal Rataj ze 6. B – 954 b
35. místo Patrik Lukeš z 6. A – 585 b

V kategorii žákyň 6. a 7. tříd (soutěžilo 48 dívek) – skok daleký, hod, běh 60m a 800m:
3. místo Kateřina Zimmermannová ze 6. A – 1452 b (pouze 3b ji dělily od 2. místa)
6. místo Kateřina Budilová ze 7. A – 1330 b
11. místo Tereza Habenichtová ze 7. A – 1077 b

V kategorii žáků 8. – 9. tříd (soutěžilo 16 škol) – skok daleký/vysoký, hod/vrh, 60m a 1000m:
(naše družstvo: Michal Rataj, Richard Boukal, Eduard Kudry, Luka Lukaševič a Filip Burda)
1. ZŠ Dukelská Benešov (sportovní škola)
2. ZŠ Votice
3. ZŠ Týnec nad Sázavou

V kategorii žákyň 8. – 9. tříd (soutěžilo 16 škol) – skok daleký/vysoký, hod/vrh, 60m a 800m:
(naše družstvo: Michala Vávrová, Eva Opičková, Hana Pětníková, Michaela Sládková a Zuzana Kratochvílová)
1. ZŠ Vlašim Vorlina
2. ZŠ Votice
3. Gymnázium Vlašim

Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Je příjemné nejen pro učitele ZŠ Votice, ale i pro širokou veřejnost, že máme tak šikovné děti. Přejeme další sportovní úspěchy.
Za ZŠ Votice tělocvikářky

18. září 2009
09_09_18.jpg, 86 kBArchiv aktualit 2007 - 2008      Archiv aktualit 2008 - 2009