Návrat žáků druhého stupně od 8. 6. 2020

Na základě  vyhlášky MŠMT o OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZŠ a MŠ Votice, příspěvková organizace informuje rodiče následovně:

 

Žáci druhého stupně mají právo účastnit se aktivit ve škole v době od 8. 6. 2020 za těchto podmínek:

 • Zákonný zástupce zváží rizikové faktory a žáka přihlásí k účasti na vzdělávací aktivitě do 3. 6. 2020, v případě naplnění kapacity nelze později přihlášené žáky zařadit do skupin (žáka lze přihlásit elektronicky třídnímu učiteli), na oběd se hlásí žák den předem ve školní jídelně.
 • Žák nepatří do rizikové skupiny1)
 • Zákonný zástupce předloží nejpozději s prvním vstupem do budovy školy čestné prohlášení 2) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.
 • Žák bude dodržovat předepsané provozní podmínky3)

Organizace vzdělávacích aktivit:          

 • Aktivita ve škole začíná v 9.00 a končí ve 12.30hod. Bude probíhat formou konzultací z matematiky, českého nebo anglického jazyka.
 • Konzultace proběhnou 1x týdně:

                6. ročník v pondělí

                7. ročník ve středu

                8. ročník v pátek                                                           

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd v rámci jednoho ročníku (podle organizačních možností školy).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 8. 6. 2020.
 • Vstup do školy je umožněn nejdříve v 8. 50 hod.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel školy, asistent, vychovatel).
 • Při podezření na virové onemocnění bude žákovi změřena teplota a kontaktována hygienická stanice.
 • Škola vede evidenci docházky (omlouvání obvyklým způsobem).
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

 

Ve Voticích 28. 5. 2020                                     Mgr. Marcela Kratochvílová

                                                                                    ředitelka školy

 

Přílohy:

 1. Osoby s rizikovými faktory
 2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
 3. Předepsané provozní podmínky
 4. Vyhláška o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Čestné prohlášení osoby s rizikovými faktory provozní podmínky vyhláška o ochraně zdraví

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *