Návrat žáků prvního stupně od 25.května

Na základě  vyhlášky MŠMT o OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZŠ a MŠ Votice, příspěvková organizace informuje rodiče následovně:

 

Žáci prvního stupně mají právo účastnit se vzdělávací aktivity v době od 25.5. 2020 za těchto podmínek:

 • Zákonný zástupce zváží rizikové faktory a žáka přihlásí k účasti na vzdělávací aktivitě do 18.5.2020, později přihlášené žáky nelze zařadit do vzdělávací aktivity (žáka lze přihlásit elektronicky třídnímu učiteli, vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdat nejpozději při prvním příchodu do školy)
 • Žák nepatří do rizikové skupiny
 • Zákonný zástupce předloží nejpozději s prvním vstupem do budovy školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.
 • Žák bude dodržovat předepsané provozní podmínky

Organizace vzdělávacích aktivit:

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků (podle organizačních potřeb školy).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Vstup do školy je umožněn nejdříve v 7. 00 hod.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (učitel školy, asistent, vychovatel).
 • Ranní družina není poskytována.
 • Dopolední blok začíná v 8.00 a končí mezi 11.30-12.30hod (podle zařazení do skupin-bude upřesněno před nástupem do školy)
 • Odpolední blok začíná od 12.00 až 13.00hod a končí nejpozději v 16.00hod
 • Při podezření na virové onemocnění bude žákovi změřena teplota a kontaktována hygienická stanice.
 • Škola vede evidenci docházky (omlouvání obvyklým způsobem).
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

 

 

 

Ve Voticích 11.5.2020                                                 Mgr. Marcela Kratochvílová

                                                                                    ředitelka školy

přihláška -první stupeň -word přihláška -první stupeň -pdf čestné prohlášení rizikové osoby vyhláška o ochraně zdraví provozní podmínky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *