Příprava devátých ročníků od 11.05.2020

Na základě  vyhlášky MŠMT o OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZŠ a MŠ Votice, příspěvková organizace informuje rodiče následovně:

 

Žáci devátých ročníků mají právo připravovat se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11.5. 2020 za těchto podmínek:

 • Zákonný zástupce zváží rizikové faktory a žáka přihlásí k účasti na vzdělávací aktivitě1) do 7.5.2020, později přihlášené žáky nelze zařadit do vzdělávací aktivity (žáka lze přihlásit elektronicky na adrese: hronovad@zsvotice.cz, vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdat nejpozději při prvním příchodu do školy)
 • Žák nepatří do rizikové skupiny2)
 • Zákonný zástupce předloží nejpozději s prvním vstupem do budovy školy čestné prohlášení 3) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.
 • Žák bude dodržovat předepsané provozní podmínky4)

 

Časový rozsah přípravy pro žáky devátých tříd:

 • Žáci budou rozděleni do skupin po max. 15 žácích
 • Příprava bude probíhat vždy v úterý a čtvrtek a to následujícím způsobem:

1.skupina:     9.00-10.30hod matematika

                       10.45-11.30hod český jazyk

2.skupina      9.30 – 10.15hod český jazyk

                       10.30 – 12.00hod matematika

 

Do skupin budou žáci rozděleni podle organizačních potřeb školy.

 

 

Ve Voticích 4.5.2020                                                      Mgr. Marcela Kratochvílová

                                                                                                                ředitelka školy

 

 

Přílohy:

 • Přihláška k účasti na vzdělávací aktivitě žáků devátých tříd ZŠ a MŠ Votice – příprava na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11.5.2020   verze PDF  verze word
 • Osoby s rizikovými faktory  zde
 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde
 • Předepsané provozní podmínky zde
 • Vyhláška o Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020  zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *